Podaci za identifikaciju

Pun naziv firme

Preduzeće za proizvodnju i promet „Racio“ d.o.o.

Skraćeni naziv firme „Racio” d.o.o.
Ime i prezime vlasnika Radivoje Buzadžin
Adresa Svetozara Markovića 26
Mesto Zaječar
Opština Zaječar
Broj telefona 019 423-177
Broj faksa 019 440-710
E-mail

Web site

ten.t1695398604arev@1695398604oicar1695398604

www.racio.co.rs

Šifra delatnosti 1039
Matični broj 06133096
PIB 101330577
Obveznik PDV-a Da
Tekući računi

 

Aik banka                        105-11871-15

Unicredit banka             170-0030020833000-98

Komercijalna banka      205-198029-29