U centru svih naših napora su kvalitet i bezbednost naših proizvoda i zadovoljstvo naših kupaca i korisnika, kao i šire društvene zajednice uz stalno praćenje i poštovanje zakonskih propisa, zahteva standarda, bezbednosti naših proizvoda, bezbednosti i zdravlja zaposlenih i životne sredine.
Svesni smo odgovornosti prema:

KUPCIMA /KORISNICIMA NAŠIH PROIZVODA: naš cilj je da stalno brinemo o zdravstvenoj ispravnosti i bezbednosti proizvoda koji se koriste u ishrani i prehrambenoj industriji, poreklu sirovine, kao i da stalno poboljšavamo kvalitet i način proizvodnje naših proizvoda;

ZAPOSLENIMA: naš cilj je da sve zaposlene vežemo za preduzeće i promovišemo njihov lični razvoj uz stalnu brigu o njihovom zdravlju i obezbeđivanje radnih mesta sa nultim nivoom rizika;

BUDUĆIM GENERACIJAMA I ŽIVOTNOJ SREDINI: naš cilj je stalno poboljšanje uslova rada i nivoa svesti svih nas i naših poslovnih partnera kako bi se sprečili svi vidovi zagađenja životne sredine;

DRUŠTVENOJ ZAJEDNICI: naš cilj je da ispunjavamo sve poslovne standarde i društvene obaveze, zahteve zakona i propisa vezane za delatnost koju obavljamo, kako države Srbije, tako i svih država u kojima plasiramo naše proizvode.

Svi prihvatamo odgovornost za realizaciju navedena četiri cilja primenom i održavanjem integrisanog sistema upravljanja i stalnim poboljšanjem njegove efikasnosti.

Integrisan menadžment sistem usklađen je sa standardima:
ISO 22000:2018, ISO 45001: 2018, ISO 14001:2015