Preduzeće “Racio” d.o.o. osnovano je 1992. godine. Osnovna delatnost firme bila je trgovina. Tokom poslovanja, a u skladu sa zahtevim tržišta, firma je menjala i proširivala svoj prodajni program.

Razvoj preduzeća označio je traženje tržišne pozicije, ali i asortimana. Poslovanje je preorjentisano na prehrambenu industriju, a pre svega preradu voća. Sredinom 2011. godine, “Racio” d.o.o. gradi hladnjaču i otpočinje sopstvenu proizvodnju – preradu i skladištenje voća, što je trenutno pretežna delatnost preduzeća.

Ovakvim poslovnim potezom stvoreni su uslovi za dalji rast i razvoj preduzeća i širenje izvornog tržišta ekspanzijom na tržište EU, čime preduzeće prelazi u kategoriju naprednije i profitabilnije firme ovakve vrste u regionu. Dalja ulaganja i usavršavanja povećala su dugoročni proizvodni i tržišni potencijal firme i njen renome, pa je sada hladnjača jedna od najbolje uređenih i opremljenih u regionu.